Текущи новини

Дата на публикуване:23.05.2022г.

Поздравление за 24 мaй

Дата на публикуване:05.05.2022г.

Приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания,  със специални образователни потребности  по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием   в  VIII клас

Дата на публикуване:20.04.2022г.

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване:04.04.2022г.

Информация посветена на децата и учениците, търсещи и получили закрила

Дата на публикуване:04.04.2022г.

Възможност за украинците, желаещи да работят като учители в България

Дата на публикуване:09.03.2022г.

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получаващи международна или временна закрила