Инструменти за достъпност(цветова схема): » светла » светла » тъмна » контрастна » основна » текст

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Кърджали
Официален сайт на РУО Кърджали
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Кърджали

Официален сайт на РУО Кърджали
събота 24, юли 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване:23.07.2021г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ - след второ класиране

Дата на публикуване:30.06.2021г.

Обява на свoбодни учителски места в българските държавни училища  - Братислава и Прага

Дата на публикуване:29.06.2021г.
Статистика за успеваемост по полове и изпити, РУО КЪРДЖАЛИ 7 клас
Дата на публикуване:28.06.2021г.

НВО VII клас 2021г. - статистика за успеваемост по полове и изпити